_DSC4183

8 i 9 stycznia 2014 r. odbyły się pierwsze spotkania informacyjne w cyklu „Zdaniem Seniora”. Członkowie zespołu Fundacji ZACZYN przedstawili założenia projektu, które następnie dyskutowano wraz z przybyłymi osobami  – Wszystkie działania będziemy budować razem. Zapraszamy Państwa do tworzenia międzypokoleniowej platformy na rzecz zmian polityk społecznych tak by lepiej odpowiadały na potrzeby osób starszych. Chcemy naświetlać pewne sprawy, ale i zabiegać o konkretne rozwiązania. Nie czujcie się Państwo jak uczestnicy projektu, bądźcie jego współtwórcami. Zapraszamy do zespołu – powiedział w czasie środowego zebrania Przemysław Wiśniewski, koordynator z Fundacji ZACZYN.

Obok części informacyjnej miała miejsce cześć zapoznawcza w czasie której każda osoba przedstawiła inną, której wcześniej nie znała. Ćwiczenie ze zdobywania informacji oraz ich prezentacji poszło bardzo dobrze. Okazało się, że znaleźli się wśród nas aktywiści organizacji pozarządowych, obywatelskie dziennikarki, a także niezwiązane z konkretnymi inicjatywami osoby chcące angażować się w działania społeczne różnego typu. –  Przyszli ludzie o różnych doświadczeniach czy wykształceniu, mający jednak podobne aspiracje – do zmieniania rzeczywistości wokół siebie. To duży potencjał, ale też wielkie wyzwanie organizacyjne – powiedziała Violetta Morawska, animatorka grupy praskiej w projekcie.

Podczas spotkania szczególnie gorąco dyskutowano o rozpoczęciu starań o ustanowienie Warszawskiej Rady Seniorów. Długo dyskutowaliśmy jakie kompetencje powinna mieć Rada i jak powinniśmy prowadzić działania na rzecz jej powołania wspólnie z innymi partnerami oraz, oczywiście, z samorządem. W czasie spotkania potwierdzono termin w którym odbędzie się debata na ten temat z udziałem reprezentantów Urzędu Miasta oraz różnych środowisk senioralnych.

W czasie spotkania przedstawiliśmy propozycje różnych wydarzeń, które można zorganizować w projekcie oraz aktywności w przestrzeni publicznej, których podjęcie może polepszyć funkcjonowanie seniorów i seniorek w stolicy. Będą one dyskutowane na kolejnych środowych i czwartkowych warsztatach i dyskusjach. Każde spotkanie będzie dzielone na dwie części – pierwsza zawsze będzie poświęcana konkretnemu tematowi, natomiast druga będzie miała charakter dyskusji – jej celem ma być wspólne określanie planu działań naszej grupy w kolejnych tygodniach i miesiącach.

foto: SoulMate Studio