W październiku odbyły się szkolenia przeprowadzone przez członków naszego zespołu w kilku mazowieckich miejscowościach. Odwiedziliśmy m. in. Drobin, Łęg i Niemczewo w Powiecie Płockim, gdzie prowadziliśmy treningi dla aktywistów i aktywistek lokalnych stowarzyszeń lub nieformalnych grup obywatelskich, które chcą stworzyć organizacje pozarządowe. Wszystkie podmioty lub zrzeszenia działają w obszarze spraw seniorów. Szkolenia dotyczyły współpracy z JST, pozyskiwania środków, animowania działań z udziałem seniorów i młodzieży, prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz mieszkańców 60+. Fundacja ZACZYN nie pobiera opłat za przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.