Na początku lipca Rada Warszawy przyjęła uchwałę o powołaniu Warszawskiej Rady Seniorów. To wynik trwającego od zeszłego roku procesu, który zapoczątkowało przyjęcie przez urzędników programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013–2020. Jednym z jego punktów było utworzenie społecznej rady, dzięki której seniorzy mogliby realnie wpływać na politykę miasta.

W Warszawie osób po sześćdziesiątym roku życia jest ponad  400 tys. i z roku na rok będzie ich przybywać. Powołanie rady, która dbałaby o ich interesy to cel oczywisty. Nie tak oczywiste były jednak wizje, jak to nowe ciało administracyjne ma wyglądać.  W lutym i maju odbyły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Jak ocenia Przemysław Wiśniewski z fundacji Zaczyn, która wspierała i współorganizowała konsultacje, końcowa uchwała o Warszawskiej Radzie Seniorów  w 90 procentach jest zgodna z tym, co postulowali seniorzy. – Jesteśmy zadowoleni, że dzięki konsultacjom opartym na warsztatach partycypacyjnych z udziałem mieszkańców udało nam się wydłużyć czas, przeznaczony na powołanie Warszawskiej Rady Seniorów – mówi społecznik. Co niezwykle cenne, to sami mieszkańcy wymyślali kształt oraz określali kompetencje rady, a nie opiniowali gotowy projekt.

Ostatecznie ustalono, że w jej skład wejdzie maksymalnie 26 osób: po dwóch przedstawicieli Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz KDS-u ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, trzech przedstawicieli Rady Warszawy, jeden przedstawiciel prezydenta miasta oraz po jednym przedstawicielu z każdej dzielnicowej rady seniorów, w przypadku ich powołania. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała w Warszawie, która ukończyła 60 lat. Kadencja trwa trzy lata. Do zadań Rady należy wspieranie polityki miejskiej co do kierunków, standardów, rozwiązań na rzecz warszawskich seniorów; m.in. informowanie o ważnych dla nich sprawach czy opiniowanie projektów ustaw ich dotyczących. Rada ma też funkcję inicjatywną –  będzie inspirować i inicjować działania na rzecz seniorów oraz  dialogu międzypokoleniowego. Nie zapomniano również o mieszkańcach domów pomocy społecznej – Rada ma podejmować działania mające na celu powołanie ich rzeczników.

Cały artykuł o Warszawskiej Radzie Seniorów przeczytacie tutaj:  http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/998276.html

Dojrzali Wspaniali - Warszawska Rada Seniorow

fot. Jakub Nowotyński