Fundacja ZACZYN uczestniczy w realizacji projektu „Senior Liderem Społeczności Lokalnej” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany w mazowieckiej gminie Drobin od czerwca do grudnia bieżącego roku. W projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Drobin” odpowiadamy za część programu merytorycznego, a także za organizację planowanego na listopad Kongresu Regionalnych Organizacji Senioralnych. Więcej o projekcie na www.naszdrobin.pl