Z Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa i Europejskiego Dnia Seniora mamy przyjemność wesprzeć kampanią społeczną #Halo! Tu bezpieczny Senior! 

 

Kampania realizowana przez NASK, Warszawski Instytut Bankowości i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji ma na celu zwiększenie wiedzy seniorów na temat różnych oszustw internetowych i telefonicznych, a także pokazanie seniorom socjotechnik i manipulacji stosowanych przez przestępców.

W ramach kampanii przygotowano materiały edukacyjne takie jak plakaty i ulotki, a także artykuły opisujące najczęściej występujące oszustwa internetowe i telefoniczne wymierzone w seniorów, takie jak np. wyłudzanie poufnych danych (tzw. phishing) czy podszywanie się pod zaufane podmioty (tzw. spoofing).

Publikacje będą ukazywać się cyklicznie, co miesiąc – od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r.

Artykuły będą publikowane na stronie Warszawskiego Instytutu Bankowości (regularny partner Fundacji Zaczyn), stronie projektu „Bankowcy dla Edukacji”  oraz w social mediach organizatorów i Fundacji Zaczyn.

Kampania edukacyjna potrwa do stycznia 2024 roku – zakończy się w Dniu Babci i Dziadka.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów!