Fundacja Zaczyn oraz stworzona przez fundację jednostka badawcza Senior Hub_Instytut Polityki Senioralnej biorą udział w Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbędzie się 22 i 23 marca 2023 r. Będzie to VII edycja kongresu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości oraz partnerów, m. in. Związek Banków Polskich oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Podczas sesji plenarnej, która odbędzie się 22 marca br. w formule stacjonarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich i partnerskich. Odbędą się także debaty oraz power chaty, których głównymi tematami będą edukacja i umiejętności – kluczowe dla świadomego poruszania się na rynku bankowym i kapitałowym. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Drugiego dnia kongresu będzie miała miejsce prezentacja i panel „Wkluczenie cyfrowe starzejącego się społeczeństwa. Potencjał, korzyści, bariery korzystania seniorów z technologii internetowych”, który poprowadzi Przemysław Wiśniewski z Senior_Hub/Fundacji Zaczyn. Gościem panelu będzie przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Panel rozpocznie się o godz. 15.00.

Polecamy Państwa uwadze program wydarzenia dostępny na KEFiP 2023 – VII Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Zachęcamy również do zarejestrowania się na wydarzeniu i wzięcia w nim udziału online: https://app.evenea.pl/event/850987-5/

Kongres odbędzie się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, patronat instytucjonalny Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych. Partnerem głównym Kongresu jest PKO TFI, partnerami wspierającymi Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, Bank ING, Fundacja Santander Bank Polska oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Partnerem technologicznym jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji a organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.