Już za kilkanaście lat niemal jedna trzecia mieszkanek i mieszkańców Polski będzie miała więcej niż 60 lat. Wpływ tej zmiany na życie ekonomiczne, społeczne i polityczne, będzie ogromny. Jednocześnie sprawy i problemy osób starszych traktowane są w debacie publicznej jako marginalne. Rzadko poruszają je media opiniotwórcze czy agendy społeczeństwa obywatelskiego. Publiczne instytucje nie prześcigają się we wdrażaniu odpowiednich dla seniorów rozwiązań. Wciąż również brakuje inicjatyw w ramach których mogą rozwijać się osoby starsze. Zauważalne jest również stereotypowe i protekcjonalne traktowanie seniorek i seniorów przez reprezentantów innych grup wiekowych. Widać więc, że pole do dyskusji o sprawach osób starszych jest szerokie.

W ramach pierwszego cyklu debat „Zdaniem Seniora”, w czerwcu i lipcu 2013 roku, odbyło się pięć spotkań.

Nas nie zobaczysz. Jakich mediów oczekują osoby starsze? 

Porozmawiajmy o facetach. Jak wciągać mężczyzn do organizacji senioralnych?

Przede wszystkim zdrowia. Praktycznie o prawach pacjenta.

Zielono nam? Ekologia nie tylko dla młodych.

Departament propozycji. Jakiej Warszawy chcą seniorzy i seniorki?

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dziękujemy za udział.

Przeczytaj relacje ze spotkań oraz obejrzyj fotorelacje