Cykl „Lotna Szkoła Rad Seniorów” to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, która szkoli i sieciuje Rady Seniorów. W ramach programów „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów na Mazowszu”„Senior, Obywatel, Radny” 7 listopada odbyła się już III Lotna Szkoła Rad Seniorów.

III Lotna Szkoła Rad Seniorów dotyczyła współpracy z mediami. Radni z ponad 10 Rad Seniorów zostali przeszkoleni z prowadzenia efektywnej komunikacji z lokalnymi mediami, by więcej osób mogło dowiedzieć się o ich działalności.Warsztaty odbyły się w Pruszkowie, dzięki gościnności tutejszej Rady Seniorów.

nagroda

Uczestnicy III Lotnej Szkoły Rad Seniorów zostali przywitani przez Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, który nagrodził Fundację Zaczyn za aktywność pro-senioralną.

Następnie Radni uczyli się, jak napisać dobry, rzetelny i przejrzysty artykuł prasowy, który mogliby umieścić na już istniejących własnych stronach internetowych. Ważna jest też umiejętność dystrybucji powstałej informacji, dlatego uczestnicy dowiedzieli się, jak pozyskać informację o lokalnych mediach i jak wysyłać informacje, by dziennikarz mógł w pełni z niej skorzystać.

Uczestnicy zostali również przeszkoleni z rzecznictwa prasowego, czyli dobrego wypowiadania się w radiu i w telewizji. Uczyli się podstawowych technik, a przede wszystkich szkolili swoją pewność siebie. Ponieważ wiedza, jak dobrze wypaść w radiu i telewizji redukuje stres, a radni są wtedy bardziej chętni do informowania mediów o swojej działalności.