Pierwszy numer pisma „Polityka Senioralna” jest dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej i odpłatnie w wersji drukowanej. Zachęcamy do zamówienia dowolnej liczby egzemplarzy papierowych na potrzeby własne, a także osób zaangażowanych w działania Państwa instytucji.

Cena jednego numeru magazynu w wersji papierowej to 10 złotych wraz z kosztami wysyłki.  W wypadku zamówienia co najmniej 5 egzemplarzy, każdy egzemplarz kosztuje zamawiającego jedynie 9 złotych wraz z kosztem przesyłki.

 

By otrzymać wersję drukowaną należy:

  1. Wysłać maila na adres zaczyn@zaczyn.org i podać w nim liczbę zamawianych egzemplarzy oraz dane do wysyłki.
  2. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Fundację wpłacić na konto Fundacji ZACZYN należność za określoną liczbę numerów. Numer konta:  62 1090 1476 0000 0001 1855 4710,

Ważne informacje:

  1. Po zgłoszeniu zamówienia wysyłamy Zamawiającemu mail z potwierdzeniem będącym podstawą płatności.
  2. Zamówione egzemplarze pisma wysyłamy natychmiast po zarejestrowaniu wpłaty bezpieczną przesyłką Poczty Polskiej.
  3. Osoby zamawiające numer pierwszy otrzymają 10% zniżki na zakup każdego kolejnego numeru pisma w roku bieżącym. Kolejne numery pisma nie będą dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej.
  4. Fundacja ZACZYN nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wystawia faktur. Środki pozyskane ze sprzedaży pisma są przeznaczane na wydanie kolejnych numerów magazynu w roku 2015.

PS_1_okl-1