Wczoraj mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w konferencji „Integracja cyfrowa seniorów oraz ich aktywność w sieci” zorganizowanym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnikami byli senatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku i inni goście.

fot. Sabina Smoleńska

Spotkanie rozpoczął marszałek Stanisław Karczewski mówiąc: „Naszym wspólnym zadaniem jest wzajemne inspirowanie się do działania. Jesteście przedstawicielami grupy seniorów, która już jest aktywna. Reprezentujecie różne organizacje, uniwersytety trzeciego wieku, dlatego możecie zachęcać innych do działania”

fot. Sabina Smoleńska

Magda Foryś opowiadała m.in. o naszych projektach cyfrowych, autorskich metodach nauczania i nowym projekcie AgeHub.

fot. Sabina Smoleńska

Oprócz Fundacji Zaczyn swoje programy i działania na rzecz aktywizacji seniorów zaprezentowali:
Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku
Marcin Kruhlej – Koordynator projektu Caritas Archidiecezji Białostockiej pt.: „Cyfrowy senior – niewykluczony”
Alicja Dutkiewicz – Redaktor prowadząca CaféSenior.pl
Adrian Oleksiak – Ekspert oceniający w Konkursie „Przyjaźni Seniorom”.

a także goście: wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej senator Antoni Szymański i Senator Łukasz Mikołajczyk

 

fot. Sabina Smoleńska

fot. Sabina Smoleńska

Spotkanie obfitowało w nowe pomysły, inspiracje i kontakty.

fot. Sabina Smoleńska