Dyrektor Fundacji Zaczyn w zarządzie COST Action

Fundacja Zaczyn została krajowym partnerem w ramach europejskiej, międzynarodowej akcji COST (Europejska Kooperacja na rzecz Nauki i Technologii) w ramach działania CA22167 – Podejścia partycypacyjne z osobami starszymi (PAAR-net). Zaczyn jest jednym z kilkudziesięciu europejskich podmiotów (uniwersytetów, think-tanków, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) działających w ramach akcji, a dyrektor fundacji Przemysław Wiśniewski pełnić będzie przez kolejne cztery lata rolę członka zarządu akcji. COST to interdyscyplinarna sieć badawcza, […]

Dyrektor Fundacji Zaczyn w Jury Nagrody Karty Różnorodności

Dyrektor Fundacji Zaczyn Przemysław Wiśniewski został członkiem jury prestiżowej Nagrody Karty Różnorodności przyznawanej co roku najbardziej wartościowym inicjatywom pracodawców na rzecz różnorodności, równości i włączenia (DEI). Firmy, organizacje, uczelnie, instytucje publiczne i samorządy mogą wysyłać zgłoszenia konkursowe do 23 lutego 2024 r. Ogłoszenie wyników będzie miało w trakcie uroczystej gali, która odbędzie się 23 kwietnia 2024 r. Swoje inicjatywy z obszarów różnorodności, równości i włączania mogą […]

Rozwijamy Program Wolontariatu w ramach Korpusu Solidarności

Fundacja Zaczyn otrzymała trzyletni grant od Narodowego Instytutu Wolności na rozwijanie programu wolontariatu senioralnego w ramach programu Korpus Solidarności – Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO. Fundacja otrzymała środki, które pozwalają nam włączyć w działania fundacji dodatkowych wolontariuszy, głównie osoby 60+. W ramach programu byliśmy w stanie zatrudnić koordynatora wolontariatu, przejść liczne szkolenia kompetencyjne w wymiarze ponad 120 godzin, a przede wszystkim reaktywować ambitny program […]

Zaczyn wspiera akcje społeczną Halo, Tu Cyberbezpieczny Senior

Z Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa i Europejskiego Dnia Seniora mamy przyjemność wesprzeć kampanią społeczną #Halo! Tu bezpieczny Senior!    Kampania realizowana przez NASK, Warszawski Instytut Bankowości i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Policji ma na celu zwiększenie wiedzy seniorów na temat różnych oszustw internetowych i telefonicznych, a także pokazanie seniorom socjotechnik i manipulacji stosowanych przez przestępców. W ramach kampanii przygotowano materiały edukacyjne takie jak plakaty i ulotki, a także artykuły opisujące najczęściej występujące […]

Ruszamy z nowymi programami wolontariatu senioralnego

Fundacja Zaczyn od początku swojego istnienia prowadziła programy wolontariatu systematycznego angażującego każdego roku nawet kilkadziesiąt osób 60+. Wspólnie przygotowywaliśmy największe senioralne święto w Europie czyli Paradę Dojrzałych Wspaniałych, a także tworzyliśmy jedyne w Polsce pismo redagowane przez osoby 60+ „Zdaniem Seniora”. Razem realizowaliśmy działania wspierające seniorów funkcjonujących samotnie w swoich domach, a także merytorycznie wspieraliśmy nowopowstałe i niedoświadczone Rady Seniorów. Wolontariat osób 60+ […]

Zorganizuj z nami warsztaty z symulatorem starzenia

Fundacja Zaczyn użytkuje niepowtarzalne kombinezony będącymi swoistymi „symulatorami starzenia”, które pozwalają noszącym je osobom poczuć się niczym w ciele osoby 70+. Kombinezony złożone z obciążników, usztywniaczy, rękawic, nauszników i specjalnych okularów symulują odczucia zmysłowe oraz obciążenia ciała, które są charakterystyczne dla osób zaawansowanych wiekiem, w tym z dysfunkcjami lub z niepełnosprawnością. Od 2017 roku prowadzimy warsztaty z użyciem symulatorów, prowadzone przez naszych doświadczonych animatorów lub bezpośrednio (po przeszkoleniu […]