12 stycznia 2015 r. w porannym paśmie informacyjnym TVP Info wystąpił Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn. Wizyta w studiu miała miejsce dzień po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w trakcie której kwestowano m. in. na rozwój opieki geriatrycznej. Rozmawiano więc o różnych, również pozamedycznych, formach wsparcia dla seniorów.

tvp_info_2_1